Reseförsäkring

virus

En reseförsäkring gäller under resans gång och ersätter sjukdomskostnader och eventuell hemtransport. Kom ihåg avbeställningsskyddet, som ersätter dina kostnader om du på grund av sjukdom inte kan åka iväg på din resa. Avbeställningsskyddet kräver oftast att försäkringen tecknas i samband med bokningen, men här skiljer sig försäkringsbolagen åt. Vi rekommenderar att alla som är ute och reser har en reseförsäkring. Kontrollera försäkringsvillkor och försäkringens giltighet före resan. Bagageförsäkring kan läggas till reseförsäkringen, observera att i vissa fall ingår det en bagageförsäkring i hemförsäkringen. 
Axtours förmedlar Ömsens reseförsäkringar!